SanYeDo Awareness

SanYeDo Awareness

SanYeDo Awareness
SanYeDo
SanYeDo

Welkom op de website van SanYeDo Awareness.


 Deze site is gereserveerd voor een toekomstig gebruik en zal uiteindelijk dienen als een ondersteunende informatiebron voor het gehele project van Playground Earth. Dit project is een geplande serie van totaal drie boeken waarin een groot deel van het menselijk evolutieproces uiteen wordt gezet. Een trilogie waarin in grote lijnen wordt teruggekeken naar velerlei momenten uit de menselijke evolutie. Zowel van persoonlijke als maatschappelijke (wereld)gebeurtenissen die als een aaneenschakeling van oorzaak en gevolg de mens gevormd heeft tot datgene wat wij vandaag de dag zijn.

 Dankzij een uitgebreide en eenvoudig te begrijpen uitleg zal het voor de lezer alsmaar duidelijker worden waarom wij zijn zoals wij zijn, waarom wij doen wat wij doen, en vooral waarom wij denken en geloven wat wij geloven. Daarbij ontstaat er het inzicht, of beter gezegd een ruim begrip waarom de huidige – veelal niet zo goed omschreven – situaties, zowel op het persoonlijke vlak als in de samenleving, evolutionair gezien zo noodzakelijk zijn om te beleven. Want hoe vreemd het ook mag klinken, dankzij al deze – evolutionaire – ongemakken wordt de mensheid als het ware gemotiveerd om door te groeien naar een hogere bewustwording en een hogere vorm van intelligentie.

 Kortom, Playground Earth verschaft de benodigde levenswijsheid waarmee ieder persoon uiteindelijk in staat is om zijn of haar toekomst positief te beïnvloeden. Een inspiratiebron die het levensgenot zeer positief zal bevorderen. Oftewel een persoonlijk en maatschappelijk traject naar een gelukkig en tevreden leven, in pure vrijheid en overvloed.

 Een geweldig vooruitzicht dat overigens nooit met alleen lezen gerealiseerd kan worden. Ieder persoon die dit onbezorgde en gelukkige bestaan wil bereiken zal daarvoor zelf het nodige moeten ondernemen. Zo zal men niet alleen de bewustwording en realiteitsbeleving moeten bevorderen, maar zal men ook moeten (aan)leren om velerlei overtuigingen en overtollige (onbewuste) denkbeelden te herkennen en vervolgens los te laten. En om nu juist deze processen enigszins te ondersteunen, en waar mogelijk te versnellen, wordt deze website, na de publicatie van de eerste editie van Playground Earth, voorzien van vele bewustzijns bevorderende en energieversterkende adviezen en aanbevelingen. Noem het maar een bevrijdende geneeskunde op een geheel natuurlijke wijze.


Wil je meer informatie over datgene wat komen gaat, dan is een bezoekje aan de website van Playground Earth een absolute aanrader.


Kees Driehuis